English srpski
Građevinsko privredno društvo KEJ, Vladike Nikolaja 29/b, 14000 Valjevo, tel: +381 14 220 647 , arh.biro@kej.rs, www.kej.rs

Projekti

GLAVNI PROJEKAT VIŠEPORODIČNOG OBJEKTA SOCIJALNOG STANOVANJA U JABUČKOM RITU

UNOPS-Jabučki rit UNOPS-Jabučki rit UNOPS-Jabučki rit UNOPS-Jabučki rit UNOPS-Jabučki rit UNOPS-Jabučki rit

AUTOR Andrijana Maksimović dipl.inž.arh.
ODGOVORNI PROJEKTANT Miodrag Maksimović dipl.inž.arh.
SARADNICI Aleksandar Branković dipl.inž.arh.
Milan Jakić dipl.inž.arh.
INVESTITOR Grad Beograd, Direkcija za građ. zemljište i izgradnju Beograda JP
BRUTO POVRŠINA 1036.17m2
PROJEKAT: 2014.
REALIZACIJA:

/POSLOVNO-PROIZVODNI KOMPLEKS CROP'S & PARTNERS POŽEGA

CROPS CROPS CROPS CROPS CROPS CROPS CROPS CROPS CROPS

AUTOR ANDRIJANA OBRADOVIĆ DIPL.INŽ.ARH.,
MILOVAN KOVAČEVIĆ DIPL.INŽ.GRAĐ.
ODGOVORNI PROJEKTANT MIODRAG MAKSIMOVIĆ DIPL.INŽ.ARH.
SARADNICI Svetlana Molerović dipl.inž.arh., Milan Jakić dipl.inž.arh.
David Maksimović dipl.inž.аrh., Jelena Radojević dipl.inž.аrh.
Jovana Aničić građ.tehn., Zorаn Andrić dipl.inž.građ.
Slobodan Teodosić dipl.inž.ele., Srđan Korać dipl.inž.maš.
Slobodan Radivojević dipl.inž.građ., Ljubinka Uzunović dipl.inž.ele.
INVESTITOR „CROP'S & PARTNERS“ BEOGRAD
BRUTO POVRŠINA 2894 M2
PROJEKAT: 2011.
REALIZACIJA: u tokuUPRAVNA ZGRADA „ATOS VINUM“, Mala Remeta, opština Irig

ATOS VINUM ATOS VINUM ATOS VINUM ATOS VINUM ATOS VINUM ATOS VINUM ATOS VINUM ATOS VINUM ATOS VINUM

AUTORI Jelena Radojević dipl. inž. arh.
Andrijana Maksimović – dipl. inž. arh.
ODGOVORNI PROJEKTANT Miodrag Maksimović – dipl. inž. arh.
Zoran Andrić – dipl. građ. inž.
Miodrag Čomić – dipl. građ. inž.
Živorad Cvetković – dipl. inž. ele.
Zoran Petrović – dipl. inž. maš.
Ljubinka Uzunović – dipl. inž. ele
SARADNICI Milovan Kovačević - dipl. građ. Inž.
Obren Vujić – dipl. inž. ele.
INVESTITOR „ATOS VINUM D.O.O.“ MALA REMETA, IRIG
BRUTO POVRŠINA 535 m²
PROJEKAT: 2011.
REALIZACIJA: maj 2011.godine/ decembar 2011. godineIDEJNO REŠENJE ENTERIJERA ZLATARE "WOG" U VALJEVU

Zlatara WOG Zlatara WOG Zlatara WOG Zlatara WOG

AUTOR Aleksandar Branković dipl.inž.arh.
Jelena Marković dipl.inž.arh.
ODGOVORNI PROJEKTANT /
SARADNICI /
INVESTITOR Zlatara WOG Valjevo
NETO POVRŠINA 150 m²
PROJEKAT: 2014.
REALIZACIJA:

/PROJEKTI

ŠTA VAM NUDIMO

galerijaIzrada celokupne projektno-tehničke dokumentacije: idejnih rešenja, idejnih projekata, glavnih i izvođačkih projekata i projekata izvedenog objekta. Projektujemo stambene, poslovne, industrijske, sportske i druge objekte. Izrađujemo projekte sanacije, adaptacije i rekonstrukcije.
_____________________________________________

galerijaPraćenje celokupnog procesa projektovanja od ideje do realizacije. Vršimo usluge stručnog nadzora i projekt menadžmenta, kao i stručnog savetovanja po pitanju tehničkih rešenja u arhitekturi.
_____________________________________________

galerijaIzrada projektata enterijera kao i dizajn nameštaja. Usluge grafičkog dizajna i internet prezentacija. Bavimo se izradom 3d modela enterijera i eksterijera objekata.
_____________________________________________

galerijaIzrada projekata vodovoda i kanalizacije, električnih instalacija jake i slabe struje, projekata mašinskih instalacija (centralno grejanje, ventilacija, klimatizacija), specijalističkih elaborata (elaborat protivpožarne zaštite itd.), projekata hidrantskih mreža I drugo.
_____________________________________________

kej
+ KEJ Agrar